SAFEPROFS  Ontruimingsplannen

Ontruimingsplannen- en plattegronden snel en tegen een zeer scherp tarief

Ontruimingsplattegrondenhttps://strato-editor.com/.cm4all/uproc.php/0/.Image%208%20bewerkt.jpeg/picture-400?_=183eb09447a

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen uit de Arbowet, waarin onder andere wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn en dat een organisatie dient te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) en een gedegen ontruimingsplan.  

Daarnaast wordt de verplichting ook aangestuurd door het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 wordt, afhankelijk van de gebruiksfunctie aan de hand van de gebruiksoppervlakte en de hoogste vloer van de gebruiksfunctie bepaald of een brandmeldinstallatie verplicht is. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie heeft een verplicht ontruimingsplan.  

Volgens een verwijzing in het bouwbesluit 2012, moet het ontruimingsplan (ook wel bedrijfsnoodplan genoemd) opgesteld zijn conform de NEN 8112, de leidraad voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze leidraad is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand, andere calamiteiten of incidenten.  

De taakomschrijving voor degenen die met ontruiming zijn belast, staat in deze norm. In het ontruimingsplan worden de onderlinge afspraken vastgelegd. De verantwoordelijkheden en taken van hulpverleners worden nauwkeurig beschreven.  

Ontruimingsplattegronden zijn onderdeel van het ontruimingsplan en zijn een kopie van de plattegronden die in het gebouw worden opgehangen. Ontruimingsplattegronden moeten worden opgesteld conform de volgende normen: NEN1414:2007 + A1:2013; NEN-EN-ISO 7010:2012 + A1 t/m A5:2015; NEN 3011:2015.  

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van een calamiteit het beste kunnen verlaten. Daarnaast wordt op de plattegrond aangegeven waar in het gebouw o.a. brandblusmiddelen en handmelders zich bevinden.  

 

Onze ontruimingsplattegronden worden opgesteld conform de volgende normen: NEN1414:2007 + A1:2013; NEN-EN-ISO 7010:2012 + A1 t/m A5:2015; NEN 3011:2015.Voorbeeld ontruimingsplattegrond
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn